Mont Martre

Zondag 21 augustus 2016                         
Beleef festijn Montmartre in Doornenburg
Tijdens Het Geluk van Lingewaard

 

 

 


Beste ondernemer, kunstenaar, deelnemer,

In 2016 viert Doornenburg feest! Het dorp bestaat 1200 jaar! Daarnaast bestaat de Schutterij 225 jaar, de Harmonie 100 jaar en de Stichting tot behoud van den Doornenburg (kasteel) 80 jaar.

Tevens worden er in het dorp tijdelijke torens (redoutes) gebouwd die een toeristische route door het dorp vormen voor drie weken, met op zondag 21 augustus het beleef festijn.

Beleefmarkt op zondag 21 augustus

Deze beleefmarkt is geïnspireerd op het "MONTMARTRE” van Parijs. Op zondag 21 augustus zal Doornenburg een levendig dorp zijn waar de bezoekers allerlei dingen kunnen zien, beleven en proeven.


Er zal een lint van kramen en uitstallingen komen vanaf Kasteel de Doornenburg tot en met het centrum van Doornenburg alsmede de locaties als de kerk en het ontmoetingscentrum.
De inrichting/aankleding van de kramen zorgt voor een vrolijke sfeer. Standhouders bieden het publiek een meerwaarde, want er valt wat te beleven, ook voor kinderen.
Standhouders worden gevraagd, indien mogelijk, demonstraties te geven door er ter plekke te werken. Wees hierin zo creatief mogelijk!
Als standhouder krijg je de ruimte om te werken en je kunsten te laten zien. Zowel in de kraam als ook ernaast met een werkplek.
Alles wordt onder een breed publiek gepresenteerd en daarnaast zijn er legio mogelijkheden om iets te proeven, drinken en te eten zoals Franse kaasjes, wijn, stokbrood, crêpes, escargots, enz. De muzikale omlijsting met Franse chansons, pierrots, dans en ambachten maken de dag tot een groot feest.
De promotie richt zich op een groot en breed publiek. Vanwege het 225- jarig bestaan van de Schutterij zullen er meerdere schutterijen aanwezig zijn in het dorp. Daarnaast worden er activiteiten op en rond het kasteel georganiseerd. Vanwege het 1200-jarig bestaan van Doornenburg verwachten we veel publiek!

Kraam huren?

Vul dan bijgaand formulier in en stuur retour naar;
Info@zepplinn.nl 

Inschrijfformulier          

Ondergetekende, deelnemer Montmartre beleefmarkt Doornenburg, is bekend met de voorwaarden en accepteert deze.            
Naam ……………………………………………………………………………………………
Adres .…………………………………………………………………………………………...
Postcode en Plaats …………………………………………………. ………………………….. Telefoonnummer………………………………………………………………………………...
Mobielnummer waar op de dag zelf bereikbaar ………………………………………………...
E-mail……………………………………………………………………………………………
Website ………………………………………………………………………………………….
Facebook ………………………………………………………………………………………..
Twitter …………………………………………………………………………………………..
Branche………………………………………………………………………………………….
Omcirkel welke optie je kiest
A: Marktkraam met dak   2 m a  € 20,00
B: Marktkraam met dak   3 m a  € 30,00
C: Plek in ontmoetingcentrum (beperkt) a € 35,00
D: Plek in St Martinuskerk per 5 m a € 55,00 
NB: Ondernemers afkomstig uit Lingewaard krijgen €5 korting op welke optie ook.
In de kostenprijs zit ook vermelding op website, organisatie en PR
Speciale korting!!! Alleen de kosten per kraam worden in rekening gebracht,
 i.v.m. subsidietoekenning wordt organisatie en PR verzorgd door het geluk van Lingewaard.
Ik wil graag meer (gratis) ruimte voor demonstratie:  ja/ nee 
Mijn demonstratie is………………………………. ……………………(vakgebied aangeven)
Beleefmarkt zondag 21 augustus 2016 van 11 tot 18 uur, klaarzetten mogelijk vanaf 09.00 uur
Annulering ( opzegtermijn 1 maand ) 
Voor 21 juli 2016 is annulering van deelname  mogelijk. Vanaf 21 juli 2016 is het definitief en worden de kosten in rekening gebracht. 
Overmaking huur voor 1 augustus 2016 
De huur dient te worden overgemaakt ten tijde van aanmelding. Pas dan ben je officieel ingeschreven en krijg je een gewenste plek toegewezen.
Geld kan overgemaakt worden op het volgende bankrekeningnummer: NL52RABO0143068784, t.n.v. Stichting Honderdmorgen, met vermelding gewenste optie. Pas dan is de inschrijving compleet en zal uw deelname bevestigd worden.
Datum  ………………………………………………………………………………………. 
Handtekening…………………………………………………………………………………
Deze inschrijving opsturen naar de organisatie Het Geluk van Lingewaard
Zepplinn, Pannerdenseweg 28 6686 BG Doornenburg
info@zepplinn.nl
                        
De voorwaarden deelname beleefmarkt  
  1. Er wordt u een kraam aangeboden voor 1 dag en wel op 21 augustus van 9 tot 18 uur (markt begint om 11 uur).
  1. U deelt met meerdere ondernemers een ruimte in, die door de organisatie vooraf is ingedeeld. Dit is op de straten, maar ook in de gebouwen als u daar staat. Geef elkaar de ruimte en overleg wie waar het beste kan staan mocht dit beter uitkomen met demonstraties. 
  1. De huur van de plaats bedraagt  € inclusief btw.
  1. De PR gaat drie maanden van te voren van start.

Huishoudelijke zaken 
 
  1. Het inrichten kan alleen op 21 augustus voor 11 uur. De kerk kan wel een dag eerder ingericht worden. Pas na 18.00 uur wordt er weer afgebroken.
  1. U krijgt een parkeerkaart en plek toegewezen voor die dag. 
  1. Het tentoongestelde is niet verzekerd tegen schade, diefstal en brand. Organisatie is hiervoor dus niet verantwoordelijk.
  1. De organisatie verzorgt de uitnodigingen en de overige promotie via het internet, social media en overige communicatiemiddelen. Delen op social media wordt gewaardeerd.
  1. Daarnaast promotie in gezamelijkheid met de andere activiteiten van de Schutterij via verschillende communicatiekanalen.