Honderdmorgen en Het Geluk van Lingewaard

Vijftien jaar geleden ontstond het idee voor Honderdmorgen. Marjo Wiltingh benaderde organisaties en kunstenaars om mee te doen aan een kunstzinnige en culturele samenwerking in Doornenburg en Gendt. In 2004 was de eerste editie van Honderdmorgen, in 2007 kwam Honderdmorgen tot stand samen met het driehonderdjarig bestaan van het Pannerdensch Kanaal en in 2010 was het thema Zwervende Erven. Daarin stond het zwerven langs de rivier en het vinden van plekjes om even te verblijven centraal. Het thema van het vierde Honderdmorgen project is "Het Geluk van Lingewaard”.

Doel van dit project van Stichting Honderdmorgen is om organisaties en bewoners van Lingewaard samen te brengen en op verschillende manieren uitdrukking te laten geven aan wat voor hen Het Geluk van Lingewaard is, aan wat het fijn maakt om er te leven en te werken. Wat maakt dat mensen zich verbonden voelen met elkaar en hun omgeving? Wij als stichtingsbestuur staan hierbij op de achtergrond. Wij hebben getracht de enorme energiestromen die bij dit project ontstaan door de initiatiefneemster, ons aller Marjo, in goede banen te leiden. Daarbij hebben wij in elk geval al heel goed van Het Geluk van Lingewaard mogen proeven, door het plezier dat we er al van hebben gehad. We hopen dat iedereen die Het Geluk gaat ondervinden hier net zoveel, zo niet nog meer, van zal gaan genieten!

Namens het bestuur van Stichting Honderdmorgen, Nanke den Daas

Bestuursleden Stichting Honderdmorgen: Luuk van Paridon, Wil Volleberg, Hans Hutten, François van Schaik, Hendrika van Kan en Nanke den Daas.