Geluk atelier aan de Waal in de Gendtse polder

Tussen mei en september 2013 start in Loods 32A van Dienst Landelijk Gebied in de Gendtse polder het Geluk aan de Waal atelier. Dit atelier wordt ingericht als broedplaats voor kunstenaars, organisaties en passanten die het Geluk van Lingewaard aan de Waal verder willen uitdiepen. Hiervoor zullen Marjo Wiltingh en Jos Janssen samen met andere kunstenaars diverse activiteiten ontwikkelen.

Een onderdeel van het Geluk atelier is het uitwerken van een idee voor een Baken aan de Rivier voor de Provincie Gelderland. Kunstenaars en passanten worden uitgedaagd elkaar te inspireren tot het vanuit historisch oogpunt, verbeelden van een Gendts baken in het landschap. Zie voor meer informatie over dit project: www.ideeenfabriek.info.

Om het creatieve proces op gang te brengen kan worden gestart met een wandeltocht langs de rivier en door het natuurgebied De Klompenwaard, De Gendtse waard of de Millingerwaard. Tijdens die tochten zal ieder op eigen wijze gefascineerd raken door wat men tegenkomt. De materialen en indrukken opgedaan tijdens de tocht worden verzameld, daarna wordt er in het atelier een beeldend werk van gemaakt. Deze beelden worden achtergelaten voor de volgende passanten waardoor een nieuwe tentoonstelling als vanzelf ontstaat.

Tijdens de gehele periode is een ieder die het Geluk atelier aandoet van harte welkom om zijn of haar steentje bij te dragen aan Het Geluk van de Waal, middels het project Waalindrukken. Het idee Waalindrukken heeft de uitdaging het langste kunstwerk van Nederland te willen worden, waarbij in alle gemeenten die langs de Waal liggen een lang lint wordt gevormd van indrukken van de Waal op planken. Deze indrukken vormen een groeiende tentoonstelling.

Wil je ook jouw indruk van de Waal kwijt? Heb je een idee over de vorm van een historisch Gendts baken of wil je meedoen aan een vakantie workshop beeldhouwen schilderen, struinen langs de Waal?

Kijk dan op de website www.ideeenfabriek.info voor de vele openingsdagen van het atelier! Ideeenfabriek.info ziet je graag aan in Het Geluk atelier aan de Waal!